duminică, 24 aprilie 2016

Cent haïkus pour la paix - O sută de haikuuri pentru pace

În luna noiembrie a anului 2015 a apărut, în urma colaborării Consiliului departamental din Somme şi Editura L’iroli, cartea Cent haïkus pour la paix / O sută de haiku-uri pentru pace. Ea cuprinde 100 de haiku-uri scrise de poeţi din 27 de ţări. Haiku-urile au fost alese dintre cele 1200 primite de la 400 de poeţi de pe cinci continente.
În Cuvântul introductiv care îi aparţine Preşedintelui Consiliului departamental din Somme, Laurent Somon, precizează că apariţia cărţii se înscrie în cadrul acţiunilor de comemorare a centenarului Primului Război Mondial.
Cartea este ilustrată de Sausen Mustafova.
Fiecare haiku este prezent în carte în limba maternă a poetului şi limbile franceză, engleză, spaniolă şi germană.
Majoritatea autorilor publicaţi sunt din Franţa. Dintre aceştia, cu 3 haiku-uri sunt 3 poeţi. Sunt incluse în carte şi poeme ale unor poeţi japonezi, doi clasici ( Basho, şi Issa) şi trei contemporani.
Poeţii români publicaţi şi haiku-urile lor sunt:

Rodica P. Calotă

s-a sfârşit războiul –
jumătatea de prun
a înflorit

Lavana Kray

hotar cu spini –
de ambele părţi râd
copii în zmeuriş

Maria Tirenescu

nori negri pe cer –
el îi aduce în dar
un crin al păcii

(Spatiphyllum – crinul păcii, Peace lily, fleur de lune)

Steliana Cristina Voicu

după război
du-mă pe Podul Lunii
să-ţi fiu mireasă

(Podul Lunii din parcul Dahu, Taipei, Taiwan)

 Alte poeme din carte:


Laurent Somon Franţa
La Somme se souvient
de ces soldats étrangeres
Terre de guere et paix

Somme îşi aminteşte
de soldaţii care au sosit aici
Pământ de război şi pace

Dietmar Tauchner Austria

Nuit de tempête
en route vers la cité lointaine
au nom de l’amour
 
Noapte furtunoasă
în drum spre cetatea-îndepărtată
în numele dragostei


Susana Benet Spania


Abreuvoir.
À côté du cheval
boit un moineau.

Adăpătoare.
Lângă un cal
bea o vrabie.


Ban’ya Natsuishi Japonia


Temps ouvert
par une brème de mer dorée
et un vin doré

Timp deschis
pentru o plătică aurie
şi un vin ca aurul

Israel I. Balán, Mexic
Frontière –
les mêmes oiseaux
des deux côtés
  
Frontieră –
aceleaşi păsări
pe ambele părţi

 Patrick Somprou, Franţa


seule dans la forêt
apprendre les bruits du sillence
– au premier jour

singur în pădure
învăţând zgomotul liniştii
– prima zi

Philippe Quinta, France


sous l’averse
regarder courir
le monde

pe aversă
privind cum aleargă
lumea


Rosa Clement, Brazilia


priant pour la paix
la femme soufflé
un pissenlit

rugându-se pentru pace
femeia suflă
(într-un glob)un puf de păpădieDamien Gabriels, Franţa


une perine abeille
de pâquerette en pâquerette –
je tondrai demain

o albină…
din margaretă în margaretă –
voi cosi (tunde) mâineGilles Brulet, Franţa
 

explosant
au-dessus de ma tête
un chant de fauvette

explodând deasupra
capului meu
un cântec de pasăre

 
 Blandine Berne, Franţa


retour au pays
quand la letter se déplie
odeur de ma mere

revenind acasă
când scrisoarea se deschide
aroma mameiGérard Dumon, Franţa


Guernica
un vieil home
devant le tableau

Guernica
un bătrân
în faţa tabloului

  
Vincent Hoarau, Franţa


nuit noire –
dans la tranchée une clope
et une luciole

noapte neagră –
în tranşee o ţigară (ieftină)
şi un licurici

 
Djurdja Vukelić Rožić, Croaţia


nuit sans lune –
des barques aux lumières de pêche
des lucioles

noapte fără lună –
bărci cu lumini de pescuit
licurici

Patrick Sompou, Franţa

commemoration –
jamais un mot sur sa guerre
mon grand père

comemorare –
nici un cuvânt despre războiul lui
bunicul meu
 
Philippe Quinta, Franţa

lumière d’automne
cet or-là ne s’amasse pas
me dit le vieil home

lumină de toamnă
nu poţi aduna acel aur
îmi spune bătrânul

Sylvie Lavoie. Canada

pendant les bombardement
une rose trémière
est restée debount

în timpul bombardamentului
o nalbă
a rămas vertical

Roganov Vladimir, 15 ani, Rusia


L’épave du tank
devenue serre de metal
pour des centaines de fleurs.

Epava tancului
devenită seră de metal
pentru sute de flori.

Hélène Bouchard, Canada

ce chant d’oiseau
après une nuit trouble
des accords de paix

acest cântec de pasăre
după o noapte confuză
acorduri de pace

Rosa Clement, Brazilia
 
fin de la guerre
la couleur des fraises
envahit le marché

sfârşitul războiului
culoarea fragilor
invadează piaţa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu